ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

https://admission.msu.ac.th/sport_cult <<< คลิก

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 ตุลาคม 2566