ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567
https://admission.msu.ac.th/dekd_gtq <<<คลิก
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 ตุลาคม 2566