เอกสารประกอบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนิสิตพิการ

รายละเอียด : เอกสารประกอบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนิสิตพิการ

https://drive.google.com/drive/folders/15TOMPlbkt8gJuD1XKkjkLablK3fcYDEm<<< คลิก
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 20 ตุลาคม 2566