ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 โควตารับตรง Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1)

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 โควตารับตรง Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1)

https://admission.msu.ac.th/msu67_portfolio <<< คลิก

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 13 พฤศจิกายน 2566