ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 โควตารับตรง Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 2)

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 โควตารับตรง Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 2)

https://admission.msu.ac.th/msu67_portfolio <<< คลิก
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 22 พฤศจิกายน 2566