ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1
https://admission.msu.ac.th/msu67_quota_i <<<คลิก


ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 8 มีนาคม 2567