ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2567
https://admission.msu.ac.th/msu67_quota_w <<< คลิก

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 มีนาคม 2567