ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission

https://admission.msu.ac.th/msu67_direct_admission <<<คลิกเพื่อตรวจสอบ
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 มิถุนายน 2567