ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2556

ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2556

เนื่องในวันปีใหม่ 2556 บุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าปีใหม่ด้วย

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 2 มกราคม 2556 | อ่าน : 2130