กิจกรรมข่าวทั้งหมด

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันประกาศ : 1 มีนาคม 2566 อ่าน : 39 ครั้ง

มมส ส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

มมส ส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน : 29 ครั้ง

มมส ประชุมรับนิสิตใหม่

มมส ประชุมรับนิสิตใหม่
วันประกาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน : 15 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ 2566 กองบริการการศึกษา

สวัสดีปีใหม่ 2566 กองบริการการศึกษา
วันประกาศ : 6 มกราคม 2566 อ่าน : 64 ครั้ง

เปิดบ้าน MSUOpenhouse มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  23-24 ธ.ค.65

เปิดบ้าน MSUOpenhouse มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23-24 ธ.ค.65
วันประกาศ : 6 มกราคม 2566 อ่าน : 84 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ TGAT/ TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ TGAT/ TPAT ประจำปีการศึกษา 2566
วันประกาศ : 6 มกราคม 2566 อ่าน : 23 ครั้ง

มมส เชิงรุก รับนิสิตต่างชาติ

มมส เชิงรุก รับนิสิตต่างชาติ
วันประกาศ : 6 มกราคม 2566 อ่าน : 28 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมจัดงาน MSU Open House 2022

มมส ประชุมเตรียมจัดงาน MSU Open House 2022
วันประกาศ : 6 มกราคม 2566 อ่าน : 30 ครั้ง

มมส แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียน TCAS MSU66

มมส แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียน TCAS MSU66
วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2565 อ่าน : 174 ครั้ง

ขับเคลื่อน สหกิจศึกษา มมส

ขับเคลื่อน สหกิจศึกษา มมส
วันประกาศ : 26 ตุลาคม 2565 อ่าน : 167 ครั้ง

ทำบุญร่วมกัน งานกฐินสามัคคี มมส

ทำบุญร่วมกัน งานกฐินสามัคคี มมส
วันประกาศ : 26 ตุลาคม 2565 อ่าน : 176 ครั้ง

นักเรียนสมัคร มมส รอบแรกของปี เกือบ 8,000 คน

นักเรียนสมัคร มมส รอบแรกของปี เกือบ 8,000 คน
วันประกาศ : 26 ตุลาคม 2565 อ่าน : 55 ครั้ง

กองบริการการศึกษา เรียนรู้ภาษาเกาหลี

กองบริการการศึกษา เรียนรู้ภาษาเกาหลี
วันประกาศ : 26 ตุลาคม 2565 อ่าน : 62 ครั้ง

เตรียมความพร้อม น้อง ม.ปลาย ก่อนเข้า มมส

เตรียมความพร้อม น้อง ม.ปลาย ก่อนเข้า มมส
วันประกาศ : 26 ตุลาคม 2565 อ่าน : 57 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมรับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

มมส ประชุมเตรียมรับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
วันประกาศ : 26 ตุลาคม 2565 อ่าน : 48 ครั้ง

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า มมส

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า มมส
วันประกาศ : 25 สิงหาคม 2565 อ่าน : 304 ครั้ง

งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ

งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ
วันประกาศ : 2 สิงหาคม 2565 อ่าน : 171 ครั้ง

มมส สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

มมส สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
วันประกาศ : 27 กรกฎาคม 2565 อ่าน : 146 ครั้ง

เตรียมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

เตรียมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
วันประกาศ : 26 กรกฎาคม 2565 อ่าน : 96 ครั้ง

มมส สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

มมส สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
วันประกาศ : 26 กรกฎาคม 2565 อ่าน : 95 ครั้ง

ประชุมขับเคลื่อนงาน สหกิจศึกษา มมส

ประชุมขับเคลื่อนงาน สหกิจศึกษา มมส
วันประกาศ : 26 กรกฎาคม 2565 อ่าน : 94 ครั้ง

มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022

มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022
วันประกาศ : 26 กรกฎาคม 2565 อ่าน : 100 ครั้ง

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 15 มิถุนายน 2565 อ่าน : 350 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022

มมส ประชุมเตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022
วันประกาศ : 15 มิถุนายน 2565 อ่าน : 322 ครั้ง

รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา

รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา
วันประกาศ : 26 พฤษภาคม 2565 อ่าน : 183 ครั้ง

ทีมงานจัด ติว ก.พ. มมส

ทีมงานจัด ติว ก.พ. มมส
วันประกาศ : 4 พฤษภาคม 2565 อ่าน : 213 ครั้ง

มมส ขอเชิญท่าน ติว ก.พ. ฟรี

มมส ขอเชิญท่าน ติว ก.พ. ฟรี
วันประกาศ : 27 เมษายน 2565 อ่าน : 131 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ GAT/PAT

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ GAT/PAT
วันประกาศ : 10 มีนาคม 2565 อ่าน : 311 ครั้ง

บุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

บุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
วันประกาศ : 10 มีนาคม 2565 อ่าน : 143 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NETประจำปีการศึกษา 2564

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NETประจำปีการศึกษา 2564
วันประกาศ : 10 มีนาคม 2565 อ่าน : 121 ครั้ง

มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบวิชาชีพครู

มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบวิชาชีพครู
วันประกาศ : 10 มีนาคม 2565 อ่าน : 124 ครั้ง

อบรมการพูด นิสิตพี่น้องสัมพันธ์

อบรมการพูด นิสิตพี่น้องสัมพันธ์
วันประกาศ : 27 มกราคม 2565 อ่าน : 380 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
วันประกาศ : 16 มกราคม 2565 อ่าน : 335 ครั้ง

 กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021

กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021
วันประกาศ : 16 มกราคม 2565 อ่าน : 471 ครั้ง

กองบริการการศึกษาเตรียมจัด 2 งานใหญ่

กองบริการการศึกษาเตรียมจัด 2 งานใหญ่
วันประกาศ : 7 มกราคม 2565 อ่าน : 364 ครั้ง

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมจัดงานแนะแนวการ

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมจัดงานแนะแนวการ
วันประกาศ : 7 มกราคม 2565 อ่าน : 337 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมจัดงาน MSU Open House 2021

มมส ประชุมเตรียมจัดงาน MSU Open House 2021
วันประกาศ : 18 ธันวาคม 2564 อ่าน : 482 ครั้ง

กองบริการการศึกษา มมส Live แนะแนวการศึกษา ป.ตรี 2565

กองบริการการศึกษา มมส Live แนะแนวการศึกษา ป.ตรี 2565
วันประกาศ : 18 ธันวาคม 2564 อ่าน : 287 ครั้ง

ประชุมทีม เตรียม #แนะแนวออนไลน์

ประชุมทีม เตรียม #แนะแนวออนไลน์
วันประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 212 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์

มมส เตรียมจัดสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์
วันประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 161 ครั้ง

เตรียมความพร้อมแนะแนวออนไลน์

เตรียมความพร้อมแนะแนวออนไลน์
วันประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 155 ครั้ง

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ
วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 492 ครั้ง

มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน

มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 561 ครั้ง

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ
วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 547 ครั้ง

 กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 265 ครั้ง

กองบริการการศึกษา ร่วมกันช่วยทำกิจกรรม 5

กองบริการการศึกษา ร่วมกันช่วยทำกิจกรรม 5
วันประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 188 ครั้ง

เตรียมพร้อมระบบรับสมัครนิสิตใหม่

เตรียมพร้อมระบบรับสมัครนิสิตใหม่
วันประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2564 อ่าน : 177 ครั้ง

ตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต

ตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต
วันประกาศ : 14 สิงหาคม 2564 อ่าน : 466 ครั้ง

บุคลากรกองบริการการศึกษาสวมใส่ผ้าไทย

บุคลากรกองบริการการศึกษาสวมใส่ผ้าไทย
วันประกาศ : 18 มิถุนายน 2564 อ่าน : 273 ครั้ง

มมส จัดติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

มมส จัดติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)
วันประกาศ : 5 มิถุนายน 2564 อ่าน : 365 ครั้ง

มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240 ล้านบาท

มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240 ล้านบาท
วันประกาศ : 5 มิถุนายน 2564 อ่าน : 249 ครั้ง

ประชุม สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio ในรูปแบบ Online

ประชุม สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio ในรูปแบบ Online
วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 อ่าน : 536 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้จัดเตรียมงาน MSU OPEN HOUSE 2020

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้จัดเตรียมงาน MSU OPEN HOUSE 2020
วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 อ่าน : 300 ครั้ง

KM รับสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio

KM รับสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio
วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 อ่าน : 272 ครั้ง

ประชุม เตรียมจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020

ประชุม เตรียมจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020
วันประกาศ : 3 พฤศจิกายน 2563 อ่าน : 430 ครั้ง

ประชุม เตรียมจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020

ประชุม เตรียมจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020
วันประกาศ : 3 พฤศจิกายน 2563 อ่าน : 409 ครั้ง

กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2563

กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2563
วันประกาศ : 31 สิงหาคม 2563 อ่าน : 373 ครั้ง

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม 5 ส.

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม 5 ส.
วันประกาศ : 31 สิงหาคม 2563 อ่าน : 346 ครั้ง

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันประกาศ : 19 มิถุนายน 2563 อ่าน : 412 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบ 3 ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบ 3 ประจำปี 2563
วันประกาศ : 21 เมษายน 2563 อ่าน : 742 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
วันประกาศ : 26 มีนาคม 2563 อ่าน : 325 ครั้ง

กองบริการการศึกษา จัด KM TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

กองบริการการศึกษา จัด KM TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
วันประกาศ : 14 มกราคม 2563 อ่าน : 540 ครั้ง

ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันประกาศ : 2 มกราคม 2563 อ่าน : 429 ครั้ง

กองบริการการศึกษา มมส

กองบริการการศึกษา มมส
วันประกาศ : 31 กรกฎาคม 2562 อ่าน : 761 ครั้ง

กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กองบริการการศึกษา รับตรวจสุขภาพประจำปี 2562
วันประกาศ : 31 กรกฎาคม 2562 อ่าน : 714 ครั้ง

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ
วันประกาศ : 29 เมษายน 2562 อ่าน : 789 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. 2562

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. 2562
วันประกาศ : 29 เมษายน 2562 อ่าน : 1330 ครั้ง

บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร

บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร
วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 อ่าน : 668 ครั้ง

มมส ประชุมปรับกลยุทธ์ สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ 2

มมส ประชุมปรับกลยุทธ์ สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ 2
วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 อ่าน : 552 ครั้ง

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันประกาศ : 18 เมษายน 2562 อ่าน : 554 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
วันประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน : 21332 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562
วันประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน : 22089 ครั้ง

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา
วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 อ่าน : 562 ครั้ง

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา
วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 อ่าน : 477 ครั้ง

โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ
วันประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2561 อ่าน : 761 ครั้ง

TOPฮิต 10 คณะ มมส ที่มียอดผู้สมัครสูงที่สุด

TOPฮิต 10 คณะ มมส ที่มียอดผู้สมัครสูงที่สุด
วันประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561 อ่าน : 4771 ครั้ง

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET

มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET
วันประกาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน : 1186 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT 2561

มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT 2561
วันประกาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน : 1684 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
วันประกาศ : 22 มกราคม 2561 อ่าน : 1518 ครั้ง

มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ

มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
วันประกาศ : 18 ธันวาคม 2560 อ่าน : 955 ครั้ง

มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ

มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
วันประกาศ : 18 ธันวาคม 2560 อ่าน : 1089 ครั้ง

KM แนะแนวการศึกษา

KM แนะแนวการศึกษา
วันประกาศ : 14 กันยายน 2560 อ่าน : 1125 ครั้ง

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันประกาศ : 28 สิงหาคม 2560 อ่าน : 1154 ครั้ง

กองบริการการศึกษา ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง

กองบริการการศึกษา ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง
วันประกาศ : 28 สิงหาคม 2560 อ่าน : 945 ครั้ง

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 1530 ครั้ง

2 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.หนองคาย

2 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.หนองคาย
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 772 ครั้ง

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 1742 ครั้ง

1 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.เลย

1 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.เลย
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 682 ครั้ง

31 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.หนองบัวลำภู

31 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.หนองบัวลำภู
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 714 ครั้ง

27 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.มุกดาหาร

27 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.มุกดาหาร
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 663 ครั้ง

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 1031 ครั้ง

เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ

เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 961 ครั้ง

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 1123 ครั้ง

จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 972 ครั้ง

งานสหกิจศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสห

งานสหกิจศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสห
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 982 ครั้ง

บรรยากาศการรายงานตัวนิสิต มมส

บรรยากาศการรายงานตัวนิสิต มมส
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 1135 ครั้ง

สงกรานต์ มมส 2560

สงกรานต์ มมส 2560
วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 อ่าน : 1082 ครั้ง

สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560

สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560
วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 อ่าน : 1006 ครั้ง

รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา

รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา
วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 อ่าน : 997 ครั้ง

ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ

ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ
วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 อ่าน : 949 ครั้ง

กองบริการการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์

กองบริการการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์
วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 อ่าน : 985 ครั้ง

มมส จัดประชุม เตรียมจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

มมส จัดประชุม เตรียมจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน : 1127 ครั้ง

กองบริการการศึกษา มมส จัดเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

กองบริการการศึกษา มมส จัดเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
วันประกาศ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน : 1226 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันประกาศ : 19 ตุลาคม 2559 อ่าน : 3059 ครั้ง

กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้
วันประกาศ : 18 สิงหาคม 2559 อ่าน : 1020 ครั้ง

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2559 อ่าน : 1267 ครั้ง

โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ
วันประกาศ : 30 พฤษภาคม 2559 อ่าน : 1132 ครั้ง

โครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษา

โครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษา
วันประกาศ : 17 พฤษภาคม 2559 อ่าน : 1041 ครั้ง

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนา

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนา
วันประกาศ : 5 เมษายน 2559 อ่าน : 1133 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559

มมส เตรียมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 25 ธันวาคม 2558 อ่าน : 2329 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2558 อ่าน : 1226 ครั้ง

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 945 ครั้ง

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 1156 ครั้ง

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559
วันประกาศ : 3 กันยายน 2558 อ่าน : 1052 ครั้ง

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19
วันประกาศ : 11 สิงหาคม 2558 อ่าน : 1814 ครั้ง

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 14 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 1928 ครั้ง

กองบริการการศึกษา จัดอบรมโปรแกรม SPSS

กองบริการการศึกษา จัดอบรมโปรแกรม SPSS
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 1941 ครั้ง

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 1460 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
วันประกาศ : 5 มีนาคม 2558 อ่าน : 1568 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 7-8 ก.พ.58นี้

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 7-8 ก.พ.58นี้
วันประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน : 1454 ครั้ง

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันประกาศ : 20 สิงหาคม 2557 อ่าน : 3008 ครั้ง

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558
วันประกาศ : 30 กรกฎาคม 2557 อ่าน : 1825 ครั้ง

เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557

เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557
วันประกาศ : 4 มิถุนายน 2557 อ่าน : 1682 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 25 เมษายน 2557 อ่าน : 2546 ครั้ง

11 เม.ย.57 สงกรานต์ กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม

11 เม.ย.57 สงกรานต์ กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม
วันประกาศ : 11 เมษายน 2557 อ่าน : 1516 ครั้ง

1 เมษา 57 สหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัล

1 เมษา 57 สหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัล
วันประกาศ : 3 เมษายน 2557 อ่าน : 1772 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 อ่าน : 2067 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 15-16 ก.พ.57 นี้

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 15-16 ก.พ.57 นี้
วันประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2557 อ่าน : 1857 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2556 อ่าน : 2574 ครั้ง

มมส แนะแนวการศึกษาระบบรับตรงปี 2557

มมส แนะแนวการศึกษาระบบรับตรงปี 2557
วันประกาศ : 16 สิงหาคม 2556 อ่าน : 3751 ครั้ง

ตลาดนัดหลักสูตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ตลาดนัดหลักสูตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
วันประกาศ : 9 กรกฎาคม 2556 อ่าน : 3161 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนว 57 มมส

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนว 57 มมส
วันประกาศ : 1 มิถุนายน 2556 อ่าน : 2641 ครั้ง

กองบริการการศึกษา รับการตรจสุขภาพประจำปี

กองบริการการศึกษา รับการตรจสุขภาพประจำปี
วันประกาศ : 2 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 2372 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ศึกษาดูงาน

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ศึกษาดูงาน
วันประกาศ : 20 มีนาคม 2556 อ่าน : 7903 ครั้ง

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล
วันประกาศ : 11 มีนาคม 2556 อ่าน : 1335 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT
วันประกาศ : 21 กุมภาพันธ์ 2556 อ่าน : 1612 ครั้ง

โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี
วันประกาศ : 30 มกราคม 2556 อ่าน : 2402 ครั้ง

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET
วันประกาศ : 28 มกราคม 2556 อ่าน : 1601 ครั้ง