มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2556 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2556 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และตัวแทนบุคลากรกองบริการการศึกษา มอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 และในโอกาสนี้ได้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 2 มกราคม 2556 | อ่าน : 1642