มมส เตรียมจัดสอบ O-NET

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2555 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คลังข้อสอบ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือ มีมติร่วมกันในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่4 (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2555 ที่จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค อำนวยการสอบทั้งหมด 22 สนามสอบ ในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 20,972 คน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมด 125,832 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย 1.

สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม มี 7 สนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนผดุงนารี สารคามพิทยาคม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) บรบือวิทยาคาร โกสุมวิทยาสรรค์ วาปีปทุม และพยัคฆภูมิวิทยาคาร 2.

สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด มี 7 สนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษา พลาญชัยพิทยาคม เสลภูมิพิทยาคม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนโพนทองพัฒนวิทยา 3.

สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 8 สนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบัวขาว เขาวงพิทยาคาร สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อนุกูลนารี ห้วยเม็กวิทยาคม ร่องคำ และหนองกุงศรีวิทยาคาร


ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ O-NET เพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ www.acad.msu.ac.th

ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 28 มกราคม 2556 | อ่าน : 1461