โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี

งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้ดำเนิน โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม2556 ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น แนะแนวการโดยนิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 ภายใต้การดูแลและดำเนินงานของกองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียน ได้ทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ตลอดจนการให้นิสิตมีความกล้าแสดงออก มีภาวการณ์เป็นผู้นำ และก่อให้เกิดความรักสถาบันมากยิ่งขึ้น โดย
 
• วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษา จังหวัดสกลนคร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา และ โรงเรียนคำเพิ่มวิทยา
• วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนภูเขียว
• วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th สอบถามโทร 043-754377


ภาพ : นางสาวจีรภา สีหนาท
ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 30 มกราคม 2556 | อ่าน : 2231