มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบข้อมูล

ในการจัดงานครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 80 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน ภายในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ที่ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล และนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้แสดงดนตรีในบูธ สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมได้อย่างยิ่ง และมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีมาร่วมกิจกรรมภายในบูธ สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754 377 และ http://www.acad.msu.ac.th/


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร/ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน : 1620