ร่วมจัดกิจรรมในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556

ร่วมจัดกิจรรมในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2556 กองบริการการศึกษา ร่วมจัดกิจรรมใน งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ณ บูธมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา และสร้างกิจกรรมสันทนาการ และนอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะดำเนินการรับสมัคร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นี้

ภาพข่าวที่มา : งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน : 1664