งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาส นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ สยามเบย์ รีสอร์ท,ศาลาสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา,โรงแรมเมืองกุเรปัน, Telebom Pharmacy,บริษัท ฮานา เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด,บริษัท วีเม็ทกรุ๊ป ,บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จำกัด,โรงเรียนพรอุดม โคเรีย เซ็นเตอร์,โรงเรียนประโคน ชัยพิทยาคม,โรงเรียนกัญญากรบริรักษ์และภาษา,บริษัท เจท เซ็ตเตอร์ จำกัด,โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร และช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึง เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจงการส่งเอกสาร ประกอบการประเมินสหกิจศึกษา


ภาพ: ขวัญธิดา ไชยศิลา,สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 15 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1912