งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องลำตะคอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาส นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร,โรงเรียนอุดรวิท บริษัท คาร์กิลล์บีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด,มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน,สวนนงนุช วิลเลจ พัทยา,บริษัท อั่งเปาเชียงแสนทัวร์ จำกัด,โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน,โรงเรียนสว่างแดนดินสว่างศึกษา, โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม,โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน,ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์, โรงเรียน ปราโมชวิทยาราอินทรา,โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม,บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เป็นต้น และช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษาภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 20 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1702