กองบริการการศึกษาจัดประชุม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

กองบริการการศึกษาจัดประชุม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ รวมทั้งบุคลากรกองบริการการศึกษา คณบดี รองคณบดีแต่ละคณะเข้าร่วมประชุม หารือเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

โดยผู้สมัครเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2556 ทาง www.acad.msu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-754333 ต่อ 1203-4 หรือ 043-754377


ภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 20 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1771