กองบริการการศึกษา รับการตรจสุขภาพประจำปี

กองบริการการศึกษา รับการตรจสุขภาพประจำปี

กองบริการการศึกษา รับการตรจสุขภาพประจำปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 กองบริการการศึกษา ณ สำนักงานกองบริการการศึกษา บุคลากรกองบริการการศึกษาได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามนโยบาย 5 ส โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้บริการถึงสำนักงาน ในการตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งนี้ ได้มีการเจาะตรวจเลือด อุจจาระและปัสสาวะ พร้อมตรวจร่างกายตามโปรแกรม เพื่อให้ทราบว่ามีสุขภาพดี หรือบกพร่อง เป็นวิธีการค้นหาโรคและความผิดปกติซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในร่างการที่ดูเสมือนแข็งแรง สบายดี เป็นมาตรการในการป้องกันโรคในระยะเริ่มแรกมิให้รุกรามมากขึ้น


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, นิรดา ห่วงแก้ว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 2 พฤษภาคม 2556 | อ่าน : 2243