โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนว 57 มมส

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนว 57 มมส

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมอ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ นำโดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เป็นประธานในงาน และมีบุคลากรกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะเข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้ง 50 คน

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้มีการนำเสนอสรุปโครงการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา, นโยบายเชิงรุกของงานโรงเรียนสัมพันธ์ เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและได้มีการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อวางแผน และหานโยบาย แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ต่อไป

สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแนะแนวการศึกษา และรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377, 043-754333 ต่อ 1202-4
และ www.acad.msu.ac.th
ภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา,ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : จังหวัดกระบี่ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 1 มิถุนายน 2556 | อ่าน : 2508