กองบริการการศึกษา ร่วมงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

กองบริการการศึกษา ร่วมงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

   วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เฉลิมพระเกียรติ โดยการนำของผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ และบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจปลูกต้นกัลปพฤกษ์ บริเวณริมสระน้ำ หน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   โดยในวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี กรมป่าไม้ ได้กำหนดให้เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งปี จัดให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ประชาชน เห็นความสำคัญของต้นไม้และเป็นการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา, ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 24 มิถุนายน 2556 | อ่าน : 1295