ตลาดนัดหลักสูตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ตลาดนัดหลักสูตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4-5 กรฎาคม 2556 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบข้อมูล ในการจัดงานครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 80 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน

ภายในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 โดยสมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th นอกจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว ภายในบูธยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้อย่างดียิ่ง ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 1203-1204, 043-754 377
และ http://www.acad.msu.ac.th 


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร/ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 9 กรกฎาคม 2556 | อ่าน : 3023