ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มมส MOU กับสถานประกอบการ

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มมส MOU กับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และพบสถานประกอบการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัย และบัณฑิตที่จบแต่ละสาขาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานให้แต่ละสถานประกอบได้คัดเลือกบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมงาน ได้มีการสร้างเครือข่ายสถานประกอบเพื่อจัดหางานให้บัณฑิต และเพื่อให้บัณฑิตได้รับตำแน่งงานว่างและมีงานทำมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ฝึกงาน และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอีกด้วย

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพบกับสถานประกอบการร่วมกัน ดังนี้ บริษัท โอเรียนท์ไทยแอร์ จำกัด, โรงพยาบาลสินแพทย์, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด, โรงพยาบาลกรุงเทพ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ), บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด(ช่อง7),บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทกิฟฟารีน สกายไลย์ ยูนิตี้ จำกัด, โรงพยาบาล บี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนซันเนล จำกัด, บริษัท พีทีจี เอ็นเอนยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลวิภาวดี,บริษัทโซนีซัพพลาย เชนโชลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิสิตหรือบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประสงค์ต้องการฝึกงาน เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และหาตำแหน่งงานว่าง ติดต่อศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

043-754333 ต่อ 1203-4 และ 043-754377
หรือ www.acad.msu.ac.thภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา, ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 24 กรกฎาคม 2556 | อ่าน : 1525