มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่17 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบข้อมูล

ในการจัดงานครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 60 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ภายในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 ที่ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754 377 และ http://www.acad.msu.ac.th/
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร/ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 | อ่าน : 1608