งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตสหกิจศึกษา และอาจารย์ผู้นิเทศงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้แก่ บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (นิตยสาร Swing golf), บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด, บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), สำนักพิมพ์สมมติ, บริษัท แฮปเพนนิ่ง จำกัด, บริษัท ลีโอ ชิลล์ลิน จำกัด, บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด, บริษัท ไบโอสโคปพลัส จำกัด, บริษัท ออนเน็ท จำกัด (มอร์มูฟ แมกกาซีน), บริษัท สำนักพิมพ์หนีกรุง (นิตยสารหนีกรุง ไปปรุงฝัน) และบริษัท บิ๊กแมพ เน็ตเวิร์ค จำกัด

โดยเมื่อนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30กันยายน 2556 และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไปภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : งานสหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 17 ตุลาคม 2556 | อ่าน : 1584