มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง ได้ทราบข้อมูล

ในการจัดงานครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 80 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน ภายในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 นอกจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว ภายในบูธยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้อย่างดียิ่ง


โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 ผู้สนใจสมารถสมัครได้ทางอินเตอร์เนต ผ่านเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 1203-1204, 043-754 377 และ http://www.acad.msu.ac.thภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร/ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน : 1535