ประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

ประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต โดยมี คณะกรรมการเครือข่ายจัดหางานให้บัณฑิตทุกท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุม และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ได้สรุปผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา และนำเสนอแผนการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 และได้มีการพิจารณาร่วมกันสำหรับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่สนใจ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข-ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


ผู้ที่สนใจติดต่อตำแหน่งงานว่าง ติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา 043-754377 , 089-9442332 และ เฟสบุค : ศูนย์ประสานงาน จัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 16 มกราคม 2557 | อ่าน : 1267