ประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57

ประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดการประชุมเรื่อง “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557” เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครฯ โดยจะเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2557 สมัครทาง www.acad.msu.ac.th

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754377 หรือ www.acad.msu.ac.th และ Facebook : ACAD Maharakham University


ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา, ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 21 มกราคม 2557 | อ่าน : 19843