มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วม งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่18 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบข้อมูล

ในการจัดงานครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน ภายในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 นอกจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว ภายในบูธยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้อย่างดียิ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 1203-1204, 043-754 377 และ http://www.acad.msu.ac.th
ภาพ : พวงพร งามสุทธิ/บุษบา หรัญรัตน์/นภาลัย สุ่มมาตย์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 3 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน : 1472