มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 15-16 ก.พ.57 นี้

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 15-16 ก.พ.57 นี้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คลังข้อสอบ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือ มีมติร่วมกันในการจัดการทดสอบ O-NET ที่จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค อำนวยการสอบทั้งหมด 22 สนามสอบ ในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 22,536 คน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมด 135,216 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย

1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม มี 7 สนาม ได้แก่ สนามสอบผดุงนารี, สารคามพิทยาคม, สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ,บรบือวิทยาคาร, โกสุมวิทยาสรรค์ , วาปีปทุม และพยัคฆภูมิวิทยาคาร

2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด มี 7 สนาม ได้แก่ สนามสอบปทุมรัตต์พิทยาคม, ร้อยเอ็ดวิทยาลัย, สตรีศึกษา, พลาญชัยพิทยาคม, เสลภูมิพิทยาคม, สุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโพนทองพัฒนวิทยา

3.สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 7 สนาม ได้แก่ สนามสอบบัวขาว, เขาวงพิทยาคาร, สมเด็จพิทยาคม, กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, ห้วยเม็กวิทยาคม, ร่องคำ และหนองกุงศรีวิทยาคาร


ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ O-NETเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ www.acad.msu.ac.thภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน : 1731