ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาจีน

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาจีน

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้แก่ โรงเรียน บริษัท บอลี่ไพพ์ จำกัด,บริษัท ซอง เซน แมชชีนเนอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด, เทศบาลบูรพาอุบลราชธานี,โรงเรียนกุมภวาปี, โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงแรมเชอราตัน พัทยา รีสอร์ท,โรงเรียนสุรวิทยาคาร, โรงเรียนบรบือวิทยาคาร, โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม, โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม,โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม, บริษัท ถังเงินทัวร์ จำกัด, บริษัท ซีโนสยาม ไบโอเทคนิค จำกัด และ บริษัท ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด

โดยเมื่อนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป

ภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : งานสหกิจศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 | อ่าน : 1315