มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธาน ในการประชุม

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว แบบทดสอบรวมทั้งสิ้นของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 วิชา จำนวน 57,527 ชุด จัดสอบ ในวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในการอำนวยการสอบในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 8 สนามสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม ผดุงนารี และสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษา และเทศบาลวัดสระทอง
3.สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สนามสอบอนุกูลนารี และกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สำหรับการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อนำคะแนนไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ GAT-PAT เพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ www.acad.msu.ac.th

ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 | อ่าน : 1935