ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การบริการการศึกษา ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทำบุญตักบาตรและแห่ข้าวพันก้อน”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน มีพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธิอัญเชิญพระเวสสันดร พิธีแห่พระเวชสันดรเข้าเมือง ขบวนกลองยาว ขบวนฟ้อนรำ ขบวนแห่ผ้าผะเหวด ขบวนผู้ร่วมพิธี 13 กัณฑ์ ซึ่งมีความหลากหลายของขบวนแห่ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจออกมาชมเป็นจำนวนมาก และมาสิ้นสุดขบวนที่บริเวณลานเทศน์มหาชาติ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารีและร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธี โดยการจัดงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นปีมหามงคลและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 59 พรรษา 2 เมษายน 2557อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ตลอดจนให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไปที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา, ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 24 มีนาคม 2557 | อ่าน : 1423