1 เมษา 57 สหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัล

1 เมษา 57 สหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 COOPERATIVE EDUCATION EXHIBITION AND CONTEST 2014 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมสหกิจศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลัส” โดยวิทยากร ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถานประกอบการ และประเภทนักศึกษา มีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลงานเข้าประกวด โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งผลงานและได้รับรางวัลชมชย ดังนี้

ประเภทโครงงานสหกิจศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ
1. ชื่อผลงาน : คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเกาหลีด้านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ เครื่องสำอางค์ และความสวยงาม กรณีพนักงานบริษัท เจท เซ๊ตเตอร์
เจ้าของผลงาน : นายจิติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ชื่อผลงาน : การแปลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีเป็นภาษาไทยลงเว็ปไซด์ iam tour (http://www.iam-tour.com) กรณีบริษัท ทัวร์เอ็กเพิร์ธ เซ็นเตอร์โฮเซล กรุ๊ป จำกัด
เจ้าของผลงาน : นางสาวกมลชนก ชนามุยา นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการประกวดครั้งนี้ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์วรรทณา สินศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินด้วย และนอกจากนี้ยังมี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ , งานสหกิจศึกษา, อาจารย์อรวรรณ ชินราศรี , อาจารย์ นริศ สินศิริ, อาจารย์ฤชุอร วรรณะ , อาจารย์พนิดา อริมัตสึ , อาจารย์บุษบา ธระเสนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี อาจารย์กนกกุล มาเวียง , อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , อาจารย์วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานอีกด้วย
ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 3 เมษายน 2557 | อ่าน : 1606