11 เม.ย.57 สงกรานต์ กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม

11 เม.ย.57 สงกรานต์ กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม

11 เมษายน 2557 บุคลากรกองบริการการศึกษา รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศการสงกรานต์

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 11 เมษายน 2557 | อ่าน : 1395