กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

           เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. บุคลากรกองบริการการศึกษานำโดย นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยกองบริการการศึกษา เข้าร่วมเดินรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอธิการบดี เป็นประธานในงาน และมีกิจกรรมการแถลงข่าวในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การขับเคลื่อนให้จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ปลอดบุหรี่

ภาพข่าวที่มา : ภาพ/ข่าว : จุฑารัตน์ ทันพรม/ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 30 กรกฎาคม 2557 | อ่าน : 1340