ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการและพบสถานประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตและเครือข่ายระดับคณะและขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในเรื่องตำแหน่งงานว่าง  การตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU)  การฝึกประสบการณ์ของนิสิตสหกิจศึกษา รวมทั้งการฝึกงานทั่วไป ณ สถานประกอบการจำนวน 16 แห่ง ซึ่งได้แก่  บริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จำกัด,บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท  ทรูคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3,หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, Centara Hotel & Resorts,บริษัท  การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), โรงแรม Century Park Hotel Bangkok, โรงพยาบาลหัวเฉียว, บริษัท  แอลจี อีเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด ,โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท, ธนาคาร กสิกรไทย สำนักงานใหญ่, ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ , บริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น, บริษัทกรุงเทพการบิน จำกัด และโรงพยาบาลสัตวนครินทร์ โดยในครั้งนี้มีเครือข่ายจัดหางานให้บัณฑิตระดับคณะจำนวน 7 คณะ ร่วมเดินทางไปด้วย ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์,คณะศิลปกรรมศาสตร์,วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะวิทยาการสานสนเทศ

สนใจฝึกประสบการณ์ หรือ ตำแหน่งงานว่าง ติดต่อ ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา โทร 043-754377

ภาพข่าวที่มา : ภาพ : นิรดา ห่วงแก้ว/ธวัชชัย บุตรศรี ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 30 กรกฎาคม 2557 | อ่าน : 1778