กองบริการการศึกษา รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน

กองบริการการศึกษา รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2  กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน จากสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ ให้รายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

ภาพข่าวที่มา : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2557 | อ่าน : 1685