กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส

กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2 กองบริการการศึกษา นำโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึง ข้อมูล ขั้นตอน การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยงานพัฒนาระบบและสารสนเทศ และงานจัดกาศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องนี้ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป

ภาพข่าวที่มา : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 6 ตุลาคม 2557 | อ่าน : 3751