มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 7-8 ก.พ.58นี้

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 7-8 ก.พ.58นี้

    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คลังข้อสอบ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือ มีมติร่วมกันในการจัดการทดสอบ O-NET ที่จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ 

     โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค อำนวยการสอบทั้งหมด 23 สนามสอบ ในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 22,479 คน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมด 134,874 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย

 1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม มี 7 สนาม ได้แก่ สนามสอบผดุงนารี, สารคามพิทยาคม, สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ,บรบือวิทยาคาร, โกสุมวิทยาสรรค์ , วาปีปทุม และพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด มี 8 สนาม ได้แก่ สนามสอบปทุมรัตต์พิทยาคม, ร้อยเอ็ดวิทยาลัย, สตรีศึกษา, พลาญชัยพิทยาคม, เสลภูมิพิทยาคม, สุวรรณภูมิพิทยไพศาล โพนทองพัฒนวิทยา และพนมไพรวิทยาคาร 

3.สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 7 สนาม ได้แก่ สนามสอบบัวขาว, เขาวงพิทยาคาร, สมเด็จพิทยาคม, กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, ห้วยเม็กวิทยาคม, ร่องคำ และหนองกุงศรีวิทยาคาร 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ O-NETเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ www.acad.msu.ac.th

ภาพข่าวที่มา : ภาพ/ข่าว :ภัสรา โกมณเฑียร, ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 | อ่าน : 1335