มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 2 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2558  สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธาน ในการประชุม

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว  แบบทดสอบรวมทั้งสิ้นของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 วิชา  จำนวน 23,359 ชุด  จัดสอบ ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2558  โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานในการอำนวยการสอบในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 5  สนามสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม และผดุงนารี

2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย  และสตรีศึกษา 

3.สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แก่ สนามสอบอนุกูลนารี 

สำหรับการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อนำคะแนนไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ GAT-PAT และการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ www.acad.msu.ac.th

ภาพข่าวที่มา : ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มีนาคม 2558 | อ่าน : 1438