บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

   บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม กองบริการการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ กล่าวปฏิญาณถวายความจงรักภักดีเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2558

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 | อ่าน : 1084