บุคลากรกองบริการการศึกษา รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

บุคลากรกองบริการการศึกษา รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา


   10 เมษายน 2558 บุคลากรกองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 
 ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 | อ่าน : 1134