กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เป็นประธานในงาน และมีบุคลากรกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะเข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้ง 60 คน 

    โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้นำเสนอสรุปโครงการแนะแนวการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา, นโยบายเชิงรุกของงานโรงเรียนสัมพันธ์ เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี และได้มีการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อวางแผน และหานโยบาย แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ต่อไป สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแนะแนวการศึกษา และรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377, 043-754333 ต่อ 1202-4 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 4 มิถุนายน 2558 | อ่าน : 1277