กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี


       เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 500 คน โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา ได้บรรยาย เรื่อง “การรับเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559” นอกจากนี้นักเรียนยังได้แจ้งความประสงค์รับฟังการแนะแนวการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะดังกล่าวในการแนะแนวการศึกษาด้วยดี

       กิจกรรมในวันนี้ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการแนะแนวการศึกษา รวมถึงได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกมส์แจกของรางวัลจาก เป็นอย่างยิ่ง

       โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 สมัครทางเว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/

       สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/  

ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 | อ่าน : 1510