โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


       วันที่ 13-16 ตุลาคม 2558 ณ บ้านผางาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนคณะและบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการ

       ในโครงการมีกิจกรรมสรุปผลการดำเนินการแนะแนวการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา เพื่อหาแนวทางปฎิบัติงานที่ดีในปีถัดไป นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการ/การผจญภัย วางแผนเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ในแต่ละด่าน ถือเป็นการเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เป็นอย่างยิ่ง 

ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช,ภัสรา โกมณเฑียร,อภิเชษฐ์ ตีคลี 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2558 | อ่าน : 952