มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559       มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุม

       โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว แบบทดสอบรวมทั้งสิ้นของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 วิชา จำนวน 57,994ชุด จัดสอบ ในวันที่ 29 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2558 โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในการอำนวยการสอบในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 8 สนามสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย

   1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม ผดุงนารี และสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
   2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษา และเทศบาลวัดสระทอง
   3.สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สนามสอบอนุกูลนารี และกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

       สำหรับการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อนำคะแนนไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ GAT-PAT เพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ http://acad.msu.ac.th 

ภาพ:มานิตย์ สารคำ
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลาภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2558 | อ่าน : 1108