กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด


       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 90 คน โดยมีบุคลากรกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์ นักวิชาการศึกษา ได้บรรยาย เรื่อง “การรับเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559” นอกจากนี้นักเรียนยังได้แจ้งความประสงค์รับฟังการแนะแนวการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ และศึกษาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะดังกล่าวในการแนะแนวการศึกษาด้วยดี

       กิจกรรมในวันนี้ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการแนะแนวการศึกษาเป็นอย่างดี

       โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 สมัครทางเว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th/ 

ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลาภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน : 1866