กองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณตลาดน้อย แห่ต้นเงินร่วมอนุโมทนา และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 255 ทอดถวาย ณ วัดบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 


ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลาภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน : 1343