มมส เตรียมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559

มมส เตรียมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

     โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว แบบทดสอบรวมทั้งสิ้นของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 วิชา จำนวน 54,345 ชุด จัดสอบ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในการอำนวยการสอบในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 5 สนามสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย
     1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม และผดุงนารี
     2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย และสตรีศึกษา
     3.สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สนามสอบกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

     หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ http://acad.msu.ac.th/ 

ภาพ:ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 25 ธันวาคม 2558 | อ่าน : 2183